Wat doet Het Burger Weeshuis?

De Stichting Burger Weeshuis speelt meer dan 450 jaar na het ontstaan nog steeds een belangrijke rol in de Harderwijker samenleving. Dankzij een actief en attent zakelijk beheer van het vermogen is per jaar een aanzienlijk bedrag beschikbaar voor ondersteuning. Tal van verenigingen en organisaties op sociaal en cultureel terrein weten de weg naar het Burger Weeshuis te vinden, en dat is ook de bedoeling.

Subsidies
Bij het vaststellen van de jaarlijkse begroting wordt het positieve saldo van inkomsten en uitgaven bestemd voor het verlenen van subsidies. Ieder jaar melden tientallen verenigingen, organisaties en soms ook particulieren zich bij het Burger Weeshuis met een verzoek om subsidie. Die aanvragen weerspiegelen de bonte verscheidenheid van de Harderwijker samenleving en tonen tegelijkertijd aan hoe actief die samenleving is.

mattheus.jpg

Sportverenigingen, koren, instellingen als het Cultureel Centrum, het Stadsmuseum en het Klooster, maar ook de Dierenweide, de Hortus, het tehuis voor dak- en thuislozen en nog veel meer organisaties zorgen voor een kwalitatief hoogstaand en gevarieerd aanbod. Dit aanbod versterkt de Harderwijker samenleving en geeft haar kleur.
Het Burger Weeshuis ziet het als zijn taak door middel van financiële ondersteuning te helpen dit sociale, maatschappelijke en culturele aanbod in stand te houden en zo mogelijk te verbeteren en daarmee ook de vele honderden mensen te stimuleren die er hun beste krachten aan wijden.

Kijk hier hoe uw organisatie of vereniging een subsidieaanvraag bij het Burger Weeshuis kan indienen.