Wat doet Het Burger Weeshuis?

Het Burger Weeshuis Harderwijk geeft financiële ondersteuning om het maatschappelijk, sociaal en cultureel aanbod in de stad Harderwijk in stand te houden.

De afgelopen jaren hebben wij diverse incidentele subsidies verstrekt. U kunt daarbij denken aan sportverenigingen, zangkoren, het Stadsmuseum, het Klooster, de Voedselbank, de Dierenweide, de Hortus, het tehuis voor dak- en thuislozen en vele anderen,

Ieder jaar melden tientallen verenigingen, organisaties en soms ook particulieren zich bij het Burger Weeshuis met een verzoek om subsidie. Die aanvragen weerspiegelen de bonte verscheidenheid van de Harderwijker samenleving en tonen tegelijkertijd aan hoe actief die samenleving is.

Kijk hier hoe uw organisatie of vereniging een subsidieaanvraag bij het Burger Weeshuis kan indienen.