Wat doet Het Burger Weeshuis?

De Stichting Burger Weeshuis speelt meer dan 450 jaar na het ontstaan nog steeds een belangrijke rol in de Harderwijker samenleving. Dankzij een actief en attent zakelijk beheer van het vermogen is per jaar een aanzienlijk bedrag beschikbaar voor ondersteuning. Tal van verenigingen en organisaties op sociaal en cultureel terrein weten de weg naar het Burger Weeshuis te vinden.

Bij het vaststellen van de jaarlijkse begroting wordt het positieve saldo van inkomsten en uitgaven bestemd voor het verlenen van subsidies.

De ingekomen aanvragen worden tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen behandeld. Er wordt gekeken of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet die het Burger Weeshuis Harderwijk heeft opgesteld. De aanvrager ontvangt binnen zes tot acht weken een reactie met daarin het besluit.

Het bestuur bestaat uit 7 regenten, klik hier om te kijken wie dat zijn.