SAM_6276Geschiedenis

Boven de ingang staat MDCCLIV (1754). Een bordje naast de deur vermeldt dat dit gebouw bij de Academie in gebruik is geweest. Later was er de Franse school voor meisjes in gevestigd en de gemeentelijke avondtekenschool ‘Blauwe Stoep’. Aan de buitenkant van het gebouw valt de blauwe hardstenen stoep op, bepaald niet bedoeld als versiering. Het academiegebouw bezit namelijk vloedkamers, wat betekent dat de woonvloer bijna anderhalve meter boven straatniveau ligt. Door de vloer te verhogen voorkwam men dat bij hoog water het belangrijkste deel van het huis onder water liep. Deze voorziening is op meerdere plaatsen in de stad aanwezig. De stoep heeft lange tijd een slechte naam gehad, namelijk toen er de Sociale Dienst was gevestigd. Als je op de ‘Blauwe Stoep’ werd gesignaleerd, wist iedereen hoe je er financieel voorstond.

In 2014 is naar Academiestraat 14 een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door Drs. Rachel Halverstad in het kader van de opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg aan de Hogeschool te Utrecht. De uitkomsten zijn uitgebreid beschreven . Heeft u interesse, dan kunt u het rapport hier bekijken.

Rapport Academiestraat 14 rnhalverstad

SAM_6282Huidige functie

Het Academiegebouw is in gebruik als bedrijfspand.