SAM_6281Geschiedenis

Naast het Academiegebouw, aan de andere kant van een smalle steeg, staan weduwenhuizen. De stad wees deze huizen toe aan arme vrouwen, vaak zat er ook een voedselverstrekking aan vast. Dergelijke huizen trof men op meerdere plaatsen in de stad aan (o.a ook naast de Vischpoort). Meestal werden ze aan de stad geschonken, met een duidelijke bestemming. Deze huizen hoorden vroeger bij het Sint-Catharinaklooster. De biechtvader en de abt van het klooster woonden er. Na de Reformatie kwamen ze aan in de stad.

In het rechterhuis met de puntgevels en het zadeldak, woonden ooit drie professoren van de Academie. Het huis ernaast, met lessenaarsdak, was in gebruik als opslagplaats voor natuurkundige instrumenten. In 1739 werd er speciaal een kamer in gebouwd om een grote brandspiegel onder te kunnen brengen. Zowel de bouw als de schenking staan op een gedenksteen vermeld die bij de restauratie in 1985 naar het museum werd overgebracht.

In 2015 is naar Klooster 15-19 een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door Drs. Rachel Halverstad in het kader van de opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg aan de Hogeschool te Utrecht. De uitkomsten zijn uitgebreid beschreven . Heeft u interesse, dan kunt u het rapport hier bekijken.

Rapport Klooster 15 – 19_rnhalverstad

Huidige functie

De huizen aan het kloosterplein zijn in gebruik als woning.