Het dames barbershopkoor New Achord bestaat dit jaar 25 jaar. Zij zingen vierstemmig a capella en oefenen sinds jaar en dag in zalencentrum de Roef. Eens in de twee jaar doen zij mee met een landelijke conventie waar alle barbershopkoren uit heel Nederland de muzikale strijd aangaan. Bij zo’n optreden hoort natuurlijk ook passende kleding. Dat is een flinke aanslag op het budget. Daarom zijn de koorleden heel blij met de bijdrage die zij mochten ontvangen van Stichting Het Burger Weeshuis Harderwijk. De voorzitter mocht de cheque van 1500 Euro tijdens een feestelijke overhandiging ontvangen uit de handen van Dhr J. de Groot, voorzitter van Stichting Het Burger Weeshuis Harderwijk.newachord_1