Repair Cafe

Het Repair Café Harderwijk wordt één keer per maand georganiseerd in Kringloopwinkel Het Goed te Harderwijk. Hier kan men terecht om kapotte spullen te repareren. Niet alleen het repareren is een doel van het Repair Café, maar ook de ontmoeting met elkaar. Het contact tussen van mensen met verschillende achtergronden versterkt de sociale cohesie in Harderwijk. Het Burger Weeshuis heeft een bijdrage gedaan om het Repair Café in Harderwijk te kunnen laten opstarten.